AS12861 IP ASN bilgisi

Query

AS12861

ASN Information

aut-num:    AS12861
as-name:    DEKSAR
org:      ORG-DMvT1-RIPE
import:     from AS9121 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34984 action pref=99; accept ANY
export:     to AS9121 announce AS12861
export:     to AS34984 announce AS12861
default:    to AS9121 action pref=100; networks ANY
admin-c:    DUMY-RIPE
tech-c:     DUMY-RIPE
status:     ASSIGNED
notify:     [email protected]
notify:     [email protected]
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DEXNET-MNT
mnt-by:     SOL-NET
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-09-04T09:50:09Z
source:     RIPE
remarks:    ****************************
remarks:    * THIS OBJECT IS MODIFIED
remarks:    * Please note that all data that is generally regarded as personal
remarks:    * data has been removed from this object.
remarks:    * To view the original object, please query the RIPE Database at:
remarks:    * http://www.ripe.net/whois
remarks:    ****************************

ASN Arama ve Bilgi Sorgulama

Bu sorgu, girdi olarak bir Otonom Sistem Adı (AS Adı) veya Otonom Sistem Numaraları (AS Numarası) alır ve eksik bileşeni döndürür. Kısmi bir AS Adı sorgusu, kısmi ad için tüm AS Numarası eşleşmelerini döndürür. Bir AS, TEK ve AÇIK ŞEKİLDE TANIMLANMIŞ bir yönlendirme politikasına sahip bir veya daha fazla ağ operatörü tarafından çalıştırılan bir veya daha fazla IP ön ekinin bağlı bir grubudur. Bu numara hem harici yönlendirme bilgilerinin değişiminde (komşu AS'ler arasında) hem de AS'nin kendisinin bir tanımlayıcısı olarak kullanılır.