AS43260 IP ASN bilgisi

Query

AS43260

ASN Information

aut-num:    AS43260
as-name:    AS43260
org:      ORG-DTBY1-RIPE
import:     from AS9121 accept ANY
import:     from AS209604 accept AS209604
import:     from AS49805 accept AS49805
import:     from AS212249 accept AS212249
import:     from AS203377 accept AS203377
import:     from AS200977 accept AS200977
import:     from AS20964 accept AS20964
import:     from AS205059 accept AS205059
import:     from AS15924 accept ANY
import:     from AS134094 accept AS134094
import:     from AS209737 accept AS209737
import:     from AS31486 accept AS31486
import:     from AS42926 accept AS42926
import:     from AS60721 accept AS60721
import:     from AS199484 accept ANY
import:     from AS197912 accept AS197912
import:     from AS42926 accept AS42926
import:     from AS42910 accept AS42910
import:     from AS48170 accept AS48170
import:     from AS205192 accept AS205192
import:     from AS201931 accept AS201931
import:     from AS199608 accept AS199608
import:     from AS201928 accept AS201928
import:     from AS199366 accept AS199366
import:     from AS20649 accept AS20649
import:     from AS60897 accept AS60897
import:     from AS34984 accept ANY
import:     from AS201534 accept AS201534
import:     from AS201064 accept AS201064
import:     from AS29262 accept AS29262
import:     from AS202536 accept AS202536
import:     from AS42724 accept AS42724
import:     from AS207582 accept AS207582
import:     from AS207508 accept AS207508
import:     from AS209711 accept AS209711
import:     from AS209371 accept AS209371
import:     from AS213301 accept AS213301
import:     from AS201086 accept AS201086
import:     from AS213107 accept AS213107
import:     from AS212598 accept AS212598
import:     from AS56643 accept AS56643
import:     from AS211804 accept AS211804
import:     from AS211859 accept AS211859
import:     from AS211567 accept AS211567
import:     from AS211560 accept AS211560
import:     from AS209466 accept AS209466
import:     from AS201364 accept AS201364
import:     from AS211237 accept AS211237
import:     from AS211585 accept AS211585
import:     from AS212512 accept AS212512
import:     from AS210599 accept AS210599
import:     from AS212193 accept AS212193
import:     from AS211327 accept AS211327
import:     from AS201021 accept AS201021
import:     from AS209474 accept AS209474
import:     from AS210538 accept AS210538
import:     from AS202358 accept AS202358
export:     to AS9121 announce AS-DGN
export:     to AS202358 announce ANY
export:     to AS49805 announce ANY
export:     to AS212512 announce ANY
export:     to AS212249 announce ANY
export:     to AS201364 announce ANY
export:     to AS209604 announce ANY
export:     to AS209371 announce ANY
export:     to AS203377 announce ANY
export:     to AS209711 announce ANY
export:     to AS205059 announce ANY
export:     to AS199484 announce ANY
export:     to AS42926 announce ANY
export:     to AS205192 announce ANY
export:     to AS209737 announce ANY
export:     to AS60897 announce ANY
export:     to AS200977 announce ANY
export:     to AS20649 announce ANY
export:     to AS197912 announce ANY
export:     to AS42910 announce ANY
export:     to AS201928 announce ANY
export:     to AS201931 announce ANY
export:     to AS48170 announce ANY
export:     to AS42926 announce ANY
export:     to AS199608 announce ANY
export:     to AS1199366 announce ANY
export:     to AS34984 announce ANY
export:     to AS201534 announce ANY
export:     to AS31486 announce ANY
export:     to AS60721 announce ANY
export:     to AS201064 announce ANY
export:     to AS20964 announce ANY
export:     to AS29262 announce ANY
export:     to AS134094 announce ANY
export:     to AS202536 announce ANY
export:     to AS15924 announce ANY
export:     to AS42724 announce ANY
export:     to AS207582 announce ANY
export:     to AS201086 announce ANY
export:     to AS207508 announce ANY
export:     to AS213301 announce ANY
export:     to AS213107 announce ANY
export:     to AS212598 announce ANY
export:     to AS56643 announce ANY
export:     to AS211804 announce ANY
export:     to AS211859 announce ANY
export:     to AS211567 announce ANY
export:     to AS211560 announce ANY
export:     to AS209466 announce ANY
export:     to AS211585 announce ANY
export:     to AS211237 announce ANY
export:     to AS210599 announce ANY
export:     to AS212193 announce ANY
export:     to AS211327 announce ANY
export:     to AS201021 announce ANY
export:     to AS209474 announce ANY
export:     to AS210538 announce ANY
admin-c:    DUMY-RIPE
tech-c:     DUMY-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
notify:     [email protected]
mnt-by:     DGN-MNT
created:    2007-07-04T11:54:10Z
last-modified: 2023-02-23T13:22:38Z
source:     RIPE
remarks:    ****************************
remarks:    * THIS OBJECT IS MODIFIED
remarks:    * Please note that all data that is generally regarded as personal
remarks:    * data has been removed from this object.
remarks:    * To view the original object, please query the RIPE Database at:
remarks:    * http://www.ripe.net/whois
remarks:    ****************************

ASN Arama ve Bilgi Sorgulama

Bu sorgu, girdi olarak bir Otonom Sistem Adı (AS Adı) veya Otonom Sistem Numaraları (AS Numarası) alır ve eksik bileşeni döndürür. Kısmi bir AS Adı sorgusu, kısmi ad için tüm AS Numarası eşleşmelerini döndürür. Bir AS, TEK ve AÇIK ŞEKİLDE TANIMLANMIŞ bir yönlendirme politikasına sahip bir veya daha fazla ağ operatörü tarafından çalıştırılan bir veya daha fazla IP ön ekinin bağlı bir grubudur. Bu numara hem harici yönlendirme bilgilerinin değişiminde (komşu AS'ler arasında) hem de AS'nin kendisinin bir tanımlayıcısı olarak kullanılır.