Kullanım Şartları
 1. ŞARTLARIN kabulü

  18 yaşın üzerinde olduğunuzu ve bağlayıcı bir anlaşmaya girme hakkına sahip olduğunuzu kabul edersiniz. Twhois.net'e herhangi bir erişim veya kullanım, aşağıdaki Hizmet Koşullarının ("TOS") kabul edildiği anlamına gelir.

  Twhois.net, sizin tarafınızdan ücrete tabi olabilecek veya olmayabilecek çeşitli hizmetler ve ürünler sunmaktadır. Hem ürün hem de ücret gerektiren hizmetler ve ücret gerektirmeyenler dahil olmak üzere herhangi bir hizmet veya ürünün kullanımı, bu Hizmet Koşullarının kabulü ve mutabakatını teşkil eder.

  AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERDEKİ HÜKÜMLERİ KABUL ETMİYORSANIZ VEYA TOS'UN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ DURUMUNDA; HİZMETLERİMİZİ KULLANMA YETKİSİNİZ DEĞİLDİR VE KULLANMAYACAK VEYA KULLANMAYA DEVAM ETMEYECEKSİNİZ.

  Bu sözleşmedeki herhangi bir hükümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

 2. Sorumluluklar ve Yönetmelikler

  Hizmetlerimizi kullanmak, aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmeyi ve aşağıdaki düzenlemelere uymayı kabul etmenizi gerektirir. Bunun herhangi bir şekilde yapılmaması, bu HK'nın derhal ihlal edildiği anlamına gelir.

  Sitemizi, herhangi bir yerel yasayı veya bu sözleşmede oluşturulan mekan için geçerli olan herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal eden herhangi bir davranışta bulunmak için kullanamazsınız. Bu yasak, ürünlerimizin veya hizmetlerimizin aşağıdaki faaliyetlerle ilişkili herhangi bir şekilde kullanımını içerir, ancak bunlarla hiçbir şekilde sınırlı değildir:

  (a) (i) CAN-SPAM şikayeti olmayan veya (ii) alıcı tarafından talep edilmeyen (iii) veya geçerli herhangi bir yasayı veya yönetmeliği ihlal eden ürün veya hizmetlerin Twhois.net veya size pazarlanmasını içeren e-postaların gönderilmesini içerir. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere: farmasötik ürünler, ateşli silahlar, narkotikler, başka bir tarafın ticari markasını, diğer tarafların telif hakkını ihlal eden ürün veya hizmetleri ihlal eden ürünler veya hizmetler veya (iv) aldatıcı veya yasa dışı bir şekilde üçüncü taraf bilgilerini toplayan ve / veya toplayan veya v) herhangi bir hileli iş uygulamasının kullanımını teşvik etmek veya dağıtmak.

  (b) ilgili cezai veya mahremiyet düzenlemeleri yoluyla kendilerine sağlanan koruma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir kişi veya kuruluşun yasal haklarına saldırmak, taciz etmek, tehdit etmek, iftira etmek veya başka bir şekilde ihlal etmek.

  (c) Twhois.net'i herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya etik standardı ihlal edecek veya ihlal edecek. Twhois.net, herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirimize bağlı olarak neyin ihlal veya etik standart olarak nitelendirildiğini belirleme ve belirleme hakkını saklı tutar.

  Ürünlerimizi veya hizmetlerimizi hiçbir şekilde satmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, yayınlamayacağınızı veya başka şekilde dağıtmayacağınızı kabul edersiniz. Twhois.net aracılığıyla elde edilen hiçbir ürün veya hizmetin, Twhois.net tarafından kullanılan iş modeliyle doğrudan veya dolaylı olarak rekabet edecek veya ona benzer şekilde kullanılmayacağını kabul edersiniz.

 3. Bilgilerinizi ifşa etmemiz ve bilgilerinizi nasıl kullandığımız

  Kişisel iletişim bilgileriniz, tamamı bu Sözleşmeye dahil edilen Gizlilik Politikamızın hüküm ve koşullarına uygun olarak ele alınacaktır,

  Gönderiminizle veya koleksiyonumuzla elde edilen kişisel bilgileriniz aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

  (a) Siparişlerin doğrulanması ve / veya açıklığa kavuşturulması için; veya

  (b) Hizmetlerinizin yönetimi için; veya

  (c) Doğrudan Twhois.net'ten ve güvenilir üçüncü şahıslardan temin edilen ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerin tanıtımı hakkında sizi bilgilendirmek.

  Ayrıca, sakladığımız bilgileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, özel veya kamu üçüncü şahıslara sağlayabiliriz:

  (a) Kolluk kuvvetleri tarafından teftiş için; veya

  (b) Cezai veya sivil mahkeme celpleri ve mahkeme emirleri veya diğer yasal yükümlülüklere yanıt olarak; veya

  (c) Varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının satışı ile bağlantılı olarak; veya

  (d) ICANN veya herhangi bir devlet kurumunun herhangi bir kuralı, düzenlemesi veya politikasına uymak için; veya

  (e) Muayene amacıyla ve geçerli yasaların gerektirebileceği veya izin verebileceği diğer amaçlar için.

  Kişisel iletişim bilgilerini kayıp, kötüye kullanım, yetkisiz erişim veya ifşa, değişiklik veya imhadan korumak için makul önlemler alacağız.

 4. Ücretler

  Bazı ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için ücret talep edilmektedir. Bu hizmetleri kullanırken, tüm ücretleri ödemeyi kabul edersiniz. Ayrıca şunu kabul ediyorsunuz:

  (a) Hizmetlerimiz için tüm ücret ödemeleri ABD doları cinsinden yapılmalıdır.

  (b) Eksik, yanlış veya şüpheli kayıt bilgileri, bir hizmetin veya ürünün askıya alınmasına veya sonlandırılmasına veya etkinleştirilmemesine neden olabilir.Twhois.net, bu bilgiler incelenene kadar hesapları beklemeye alma hakkını saklı tutar.

  (c) Ödeme yapılmamasına karşılık Twhois.net tarafından gerçekleştirilen eylemler nedeniyle maruz kaldığınız herhangi bir kayıp veya masraf, Twhois.net sorumluluğunda değildir.

  (d) Seçtiğiniz ödeme yoluyla ücretleri ödemeye yetkiniz vardır. Twhois.net, dolandırıcılık içeren işlemlerin yasaklanması konusunda katı bir politika izlemektedir. Sağladığınız ödeme bilgilerine yetkili olmadığınızdan haberdar olursak veya herhangi bir şekilde şüphelenirsek, tüm hizmetleri ve ürünleri kalıcı olarak sileriz ve ilgili bir kanun uygulayıcı kurumla iletişime geçebiliriz.

 5. Garantilerin Reddi

  Hizmetlerimiz aracılığıyla satın alınan veya elde edilen mal veya hizmetleri veya bu tür hizmetler aracılığıyla girilen işlemleri garanti etmiyoruz. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz.

  Hizmetlerimizin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya hizmetlerin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmiyoruz; hizmetlerin kullanımından elde edilen sonuçlara veya hizmetlerimiz aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilginin doğruluğu veya güvenilirliğine ilişkin herhangi bir garanti vermeyiz.

  Hizmetlerimizi kullanarak herhangi bir malzeme ve / veya veriyi kendi takdirinize ve riskinize bağlı olarak indirir veya başka şekilde elde edersiniz. Bu tür materyallerin ve / veya verilerin indirilmesinden kaynaklanan bilgisayar sisteminizdeki herhangi bir hasardan veya veri kaybından yalnızca siz sorumlusunuz.

  Bazı yargı bölgelerinin belirli garantilerin hariç tutulmasına izin vermemesi durumunda, yukarıdaki istisnalardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir

 6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  Twhois.net'in tüm sorumluluğunun ve bu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetlerimizden herhangi biri ve / veya bu Sözleşmenin herhangi bir ihlali ile ilgili münhasır çözüm yolunuzun, yalnızca o hizmet için bize ödediğiniz miktarla sınırlı olduğunu kabul edersiniz. Twhois.net (temsilcileri, bağlı kuruluşları, memurları, müdürleri, sahipleri, direktörleri, çalışanları ve yüklenicileri dahil), herhangi birinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. hizmetler veya ikame hizmetleri edinme maliyeti için. Bazı eyaletler dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu tür eyaletlerde Twhois.net'in sorumluluğu yasaların izin verdiği asgari sınırla sınırlıdır.

  Twhois.net, önceki paragrafta belirtilenler dışında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir: ihmal; menkul kıymetlere dönüştürme veya izinsiz giriş; kasıtlı eylemler veya ihmaller; kusursuz sorumluluk; üçüncü bir tarafın yetkisiz veya yasa dışı faaliyeti; WHOIS veritabanında bir hata veya eksiklik; erişim gecikmeleri veya erişim kesintileri; verilerin teslim edilmemesi veya verilerin yanlış iletilmesi; kontrolümüz dışındaki olaylar veya Tanrı eylemleri; hesabınızın, giriş bilgilerinizin veya şifrenizin yetkisiz kullanımı veya kötüye kullanılması; bu Sözleşme kapsamında sağlanan tüm bilgiler veya hizmetlerdeki hatalar, eksiklikler veya yanlış beyanlar; veya sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir eylem veya ihmal.

  Belirli bir alan adının tescili veya yenilenmesi başvurunuzdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak Tescil Kurulunun herhangi bir hata, ihmal veya diğer eylemlerinden hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığımızı kabul edersiniz. Tescil'in belirli bir alan adını kaydettirmemesinden veya yenilememesinden de sorumlu değiliz

 7. Bu Sözleşmenin İhlali

  Bu Anlaşmanın hüküm ve koşullarına veya diğer anlaşmalarımıza, kurallarımıza veya politikalarımıza tam olarak uymamanız, bu Anlaşmanın esaslı ihlali olarak kabul edilecektir.

  Herhangi bir ihlale karşı harekete geçmememiz veya sizi bilgilendirmememiz, sizi bu ihlalden veya gelecekteki herhangi bir ihlalden dolayı mazur göstermez.

 8. Size Bildirimlerimiz

  Bizden size gönderilen tüm bildirimlerin, bildirim hazırlandığı sırada hesabınız için verilen iletişim e-posta adresine e-posta yoluyla gönderileceğini kabul etmektesiniz. Gönderilen herhangi bir bildirim, gönderenin e-posta sunucusu tarafından günlüğe kaydedildiği tarih ve saatte alınmış ve geçerli sayılacaktır.

  Hesabınızda listelenen e-posta adresi dışında, sağlayabileceğiniz herhangi bir yol veya adres aracılığıyla iletişime geçme sorumluluğumuz yoktur.

 9. Bu Sözleşmenin Koşullarının Bölünebilirliği

  Bu Sözleşmenin şartları bölünebilir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, hükmünün veya bölümünün yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu ilan edilirse, bu durumda kesilir ve dikkate alınmaz ve tam olarak yürürlükte kalacak olan geri kalan şartların veya hükümlerin yorumlanmasını veya işleyişini etkilemez.

 10. Feragat

  Bu Sözleşmenin bir hükmünü yerine getirmenizi talep edemezsek, bu tür bir performansı daha sonraki bir zamanda talep etme hakkımızdan feragat edildiği kabul edilmeyecektir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlalinden feragat etmemiz, hükmün kendisinden feragat edilmesi veya bu ihlalden feragat edilmesi veya gelecekteki herhangi bir ihlal olarak kabul edilmeyecektir.

 11. Tüm anlaşma

  Bu Sözleşme, yayınlanan diğer tüm sözleşmelerimiz, kurallarımız ve politikalarımız, sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve sizinle Twhois.net arasındaki önceki tüm sözleşmelerin ve anlayışların yerini alır.